طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه racket به فارسی racket یعنی چه

racket


راکت تنيس ،جارو جنجال ،سر وصدا،صداى غير متجانس ،عياشى و خوشگذرانى ،مهمانى پر هياهو)racquet(
ورزش : راکت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها