طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radio detection به فارسی radio detection یعنی چه

radio detection


اکتشاف راديويى
علوم نظامى : در معرض اکتشاف به وسيله بى سيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها