طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radio range station به فارسی radio range station یعنی چه

radio range station


علوم نظامى : ايستگاه ناوبرى راديويى هواپيماها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها