طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radioactive material به فارسی radioactive material یعنی چه

radioactive material


الکترونيک : مواد راديواکتيو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها