طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radix point به فارسی radix point یعنی چه

radix point


مميز،نقطه مبنا
کامپيوتر : نقطه مميز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها