طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rampantly به فارسی rampantly یعنی چه

rampantly


بطورطغيان کننده ،بافراط،بطورشايع يافراوان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها