طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rancour به فارسی rancour یعنی چه

rancour


)rancor(بدخواهى ،خصومت ديرين ،عداوت ،کينه

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها