طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه random assignment به فارسی random assignment یعنی چه

random assignment


روانشناسى : گمارش تصادفى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها