معنی و ترجمه کلمه random model به فارسی random model یعنی چه

random model


مدل تصادفى
بازرگانى : الگوى تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها