طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه range resolution به فارسی range resolution یعنی چه

range resolution


قابليت رادار براى تعيين مسافت اشياى مختلف
علوم نظامى : قابليت تفکيک بردى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها