طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rate of return over cost به فارسی rate of return over cost یعنی چه

rate of return over cost


بازرگانى : نرخ بازدهى بر هزينه سرمايه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها