طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rationing system به فارسی rationing system یعنی چه

rationing system


نظام جيره بندى
بازرگانى : نظام سهميه بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها