طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه raw score به فارسی raw score یعنی چه

raw score


روانشناسى : نمره خام
علوم نظامى : نمره خام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها