معنی و ترجمه کلمه reasonable and probable cause به فارسی reasonable and probable cause یعنی چه

reasonable and probable cause


قانون ـ فقه : علت معقول و به ظاهر درست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها