معنی و ترجمه کلمه recondition به فارسی recondition یعنی چه

recondition


دوباره درست کردن ،قسمت هاى فرسوده را تعمير و تعويض کردن ،سر وصورت دادن به ،نو کارى کردن
علوم مهندسى : دوباره درست کردن
علوم نظامى : نوسازى کردن دستگاه تعويض قطعات فرسوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها