طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه regression time به فارسی regression time یعنی چه

regression time


زمان برگشت( در خواندن)
روانشناسى : زمان برگشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها