طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه repeated به فارسی repeated یعنی چه

repeated


پى در پى ،مکرر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها