طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه resistance welding به فارسی resistance welding یعنی چه

resistance welding


علوم مهندسى : جوشکارى مقاومتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها