معنی و ترجمه کلمه retreat به فارسی retreat یعنی چه

retreat


به تفرقه ،فرمان متفرق شويد،عقب نشينى اجبارى ،بازگشتن ،مراسم شامگاه ،عقب نشينى کردن ،عقب نشينى ،کناره گيرى ،گوشه عزلت ،انزوا،عقب نشاندن ،پس گرفتن ،عقب زدن
ورزش : عقب کشيدن بدن
علوم نظامى : شيپور شامگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها