معنی و ترجمه کلمه rhinopharyngitis به فارسی rhinopharyngitis یعنی چه

rhinopharyngitis


(طب )ورم غشاء مخاطى بينى و حلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها