طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه roar به فارسی roar یعنی چه

roar


خروش ،خروشيدن ،غرش کردن ،غريدن ،داد زدن ،داد کشيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها