طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rocking stone به فارسی rocking stone یعنی چه

rocking stone


سنگ بزرگى که باندک زورى ميتوان انراغلتانيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها