معنی و ترجمه کلمه roof (to) به فارسی roof (to) یعنی چه

roof (to)


طاق زدن ،سقف ساختن
معمارى : پوشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها