معنی و ترجمه کلمه runagate به فارسی runagate یعنی چه

runagate


)renegade(مرتد،از دين برگشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها