طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه russian olive به فارسی russian olive یعنی چه

russian olive


(گ.ش ).درخت سنجد)Elaeagnus angustifolia(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها