طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه s.h.f به فارسی s.h.f یعنی چه

s.h.f


الکترونيک : بسامدهاى فوق بسيار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها