طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sacred to god به فارسی sacred to god یعنی چه

sacred to god


خاص خدا،موقوف بخدا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها