طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه safe altitude به فارسی safe altitude یعنی چه

safe altitude


ارتفاع امن ،ارتفاع تامين
علوم نظامى : ارتفاع بى خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها