طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sales register به فارسی sales register یعنی چه

sales register


)=cash register(صندوق پول يا ماشين دخل مغازه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها