طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sampling servo به فارسی sampling servo یعنی چه

sampling servo


روانشناسى : دستگاه نمونه گيرى خودکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها