طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanctioned laws به فارسی sanctioned laws یعنی چه

sanctioned laws


مصوب
قانون ـ فقه : قوانين يا مقررات مصوبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها