طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanctum به فارسی sanctum یعنی چه

sanctum


)sanctorum(قدس الاقداس)the holy of holies( ،خلوتگاه ،خلوت ،حريم ،جايگاه مقدس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها