طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanguinarily به فارسی sanguinarily یعنی چه

sanguinarily


خون خوارانه ،چنانکه خونريزى دربرداشته باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها