طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sanskrit به فارسی sanskrit یعنی چه

sanskrit


)sanscrit(سانسکريت ،سانسکريتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها