طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sarcophagus به فارسی sarcophagus یعنی چه

sarcophagus


تابوت سنگ اهکى ،تابوت ،گوشتخوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها