طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saveable به فارسی saveable یعنی چه

saveable


)savable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها