معنی و ترجمه کلمه saw dust concrete به فارسی saw dust concrete یعنی چه

saw dust concrete


معمارى : بتن خاک اره

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها