طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه say no more به فارسی say no more یعنی چه

say no more


بس کن ،بس کنيد،ديگر حرفى نزن( يانزنيد)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها