معنی و ترجمه کلمه scomber به فارسی scomber یعنی چه

scomber


ماهى خال مخالى ،ماهى اسقومرى ،جاکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها