معنی و ترجمه کلمه scratchpad memory به فارسی scratchpad memory یعنی چه

scratchpad memory


حافظه چرکنويسى
کامپيوتر : حافظه چرکنويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها