طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه se defedendo به فارسی se defedendo یعنی چه

se defedendo


در حين دفاع از خود
قانون ـ فقه : به عذر دفاع مشروع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها