طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه secret ballot به فارسی secret ballot یعنی چه

secret ballot


)=australian ballot(راى مخفى ،ورقه راى مخفى داراى اسامى چاپى کانديداها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها