معنی و ترجمه کلمه securing به فارسی securing یعنی چه

securing


قانون ـ فقه : تامينآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها