معنی و ترجمه کلمه securing به فارسی securing یعنی چه

securing


قانون ـ فقه : تامين


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها