معنی و ترجمه کلمه selective breeding به فارسی selective breeding یعنی چه

selective breeding


روانشناسى : تخم کشى انتخابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها