معنی و ترجمه کلمه self liquidating به فارسی self liquidating یعنی چه

self liquidating


(در مورد کالا )باسانى تبديل بپول شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها