طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه septet به فارسی septet یعنی چه

septet


)=septette(دسته هفت نفرى ،هفتگانه ،هفت قلو،هفت بخشى
شيمى : هفتايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها