معنی و ترجمه کلمه series-parallel connection به فارسی series-parallel connection یعنی چه

series-parallel connection


علوم مهندسى : اتصال سرى - موازى
الکترونيک : اتصال زنجيرى - موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها