طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sheep sorrel به فارسی sheep sorrel یعنی چه

sheep sorrel


(گ.ش ).ترشک صغير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها