معنی و ترجمه کلمه shift the rudder به فارسی shift the rudder یعنی چه

shift the rudder


تغيير دادن سکان
علوم نظامى : معکوس کردن سکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها