معنی و ترجمه کلمه situation display به فارسی situation display یعنی چه

situation display


علوم نظامى : صفحه نمودار وضعيت افق ديد رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها